Q-TIPS | Business excellence


Quality-, Process-, en Change management

Wij hebben het liever over de kunst van het organiseren, dan over organisatie-vraagstukken.

Wat zou het fijn zijn als zaken in de organisatie als vanzelf verliepen. Betrokken mensen, die hun eigen werk organiseren. Medewerkers die elkaar weten te vinden, informatie delen en samenwerken aan zaken die voor de omgeving van belang zijn. Door medewerkers zelf gerealiseerde verbeteringen van het werk. Iedere dag Kaizen.

Het nieuwe werken maakt het mogelijk. Gebruik makend van nieuwe, sociale media. Effectief informatie delen. Snel en direct communiceren met betrokkenen. Minder gesloten kantoren, cc-mailtjes, ongebreidelde vergaderingen en andere organisatiebelemmeringen. Maar duidelijke afspraken over resultaten, en de vrijheid om deze zo goed mogelijk te realiseren.

Q-TIPS heeft meer dan 35 jaar ervaring in het beter organiseren. Het nieuwe werken is de natuurlijke en reeds ingezette ontwikkeling.

Processen zijn de werkwoorden van de organisatie.

Processen zijn de werkwoorden van de organisatie. In processen gebeurt het; er wordt waarde toegevoegd, een product gemaakt of een dienst geleverd. De klant of stakeholder bepaalt het succes.

Procedures schrijven is daarbij niet de oplossing; het gezamenlijk werken aan en organiseren van processen wel. We maken gebruik van de SqEME-methodiek; een open methodiek voor procesmanagement. Bij het werken aan processen gaan we uit van principes als; “inclusief denken” en de “vakvolwassenheid van medewerkers”.

Deze methodiek kan gebruikt worden in combinatie met TOGAF, EPC, INK, BBSC, LEAN, etc. en eventueel zijn er software-tools die kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en verbeteren van processen. We adviseren klanten over passende systematieken, tools en aanpakken, die daadwerkelijk iets bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Gericht op het bereiken van resultaten. Effectief. Maar wel vanuit een holistische benadering; pas dan gaan processen “leven” voor iedereen.

Informatie-technologie en internet hebben ons leven veranderd.

Gedeelde informatie, maar dan persoonlijker, op maat, met handige apps, augmented reality en pull in plaats van push. Er zijn zoveel mogelijkheden voor betere, snellere en directe communicatie.

De mogelijkheden om te communiceren, te organiseren en te leren via internet zijn enorm. Nu de organisatie nog. Dus anders organiseren. Direct contact in netwerken met gelijkgestemden, ter zake kundigen, betrokkenen en klanten. Niet gehinderd door grenzen. Samenwerking in doelgerichte teams. Iedereen levert zijn bijdrage, ongeacht de plek in de organisatie. Je organiseert je eigen succes.

Het is onze job organisaties te ondersteunen dit mogelijk te maken. Open Organiseren noemen we dit. We weten waar het over hebben. We maken zelf gebruik van de laatste technieken en tools. Google Apps, social communities, blogging, apps. Het is allemaal beschikbaar voor iedereen. De komende generatie kent niet anders. We leren het steeds beter te gebruiken. Organisaties zullen het steeds beter leren gebruiken. We helpen u daarbij.

"Open Organiseren" is het organiseren over de grenzen heen.

Over die van de afdeling of die van de organisatie. In verbinding met de omgeving. Focus op de klant. En tegelijkertijd effectiever (samen)werken, ondersteund door relevante informatie en gebruik makend van de mogelijkheden van social networking.

Laten we ons concentreren op wat organisaties succesvol maakt. De samenwerkende en bevlogen professional die, met de blik op de omgeving, samen met andere bevlogen professionals werkt aan het realiseren van gewenste resultaten. Daar gaat het om.

Wij helpen organisaties met het Open Organiseren. Waarde-toevoegende processen, pull informatie-uitwisseling, inzet van sociale netwerkstructuren, het nieuwe werken, en in verbinding met de belanghebbenden.

Wie zijn wij?

Q-TIPS is klein in omvang, maar groot in vernieuwingsdrift. Zo stonden wij onder andere aan de basis van de introductie van de inmiddels door veel collega-bureaus gehanteerde SqEME® benadering van procesmanagement. Klein, maar onderscheidend in inhoud en aanpak. Niet zozeer het geijkte adviesbureau als wel een sparringpartner. Kritisch. In alles. Voor onszelf. En voor u. Met één focus. Een focus op resultaat voor de lange termijn.

Q-TIPS is nooit prominent binnen uw organisatie aanwezig. Wij zijn slechts voorbijganger; een leverancier van kennis, sturing en begeleiding. Onze taak is een andere, verfrissende manier van denken te introduceren, kennis en inzichten aan te reiken en enthousiasme en betrokkenheid te creëren zodat we samen oplossingen realiseren. Geen poeha bovendien. Geen eindeloze trajecten, maar strakke deadlines.

Wij ondersteunen u bij het realiseren van resultaten. Organiseren op basis van co-creatie. Als enige werkbare benadering om tot resultaat voor de lange termijn te komen.

Neem via de e-mail contact met ons op voor meer informatie.

Q-TIPS B.V. | E-mail: info@q-tips.nl | KvK 28042072