Q-TIPS 
      on the road to succes

Meer dan 30 jaar kwaliteit in organiseren


Opgericht in 1985 door wijlen Ren Hilverdink. Een groot spreker. Een even groot visionair. De man die aan de basis stond van ons huidige gedachtegoed en onze huidige cultuur, die zich beiden kenmerken door een bijna branchevreemde frisheid en diepgang.

Q-TIPS is klein in omvang, maar groot in vernieuwingsdrift. Zo stonden wij onder andere aan de basis van de introductie van de inmiddels door veel collega-bureaus gehanteerde SqEME®benadering van procesmanagement. Klein, maar onderscheidend in inhoud en aanpak. Niet zozeer het geijkte adviesbureau als wel een sparringpartner. Kritisch. In alles. Voor onszelf. En voor u. Met één focus. Een focus op resultaat voor de lange termijn.

Q-TIPS is nooit prominent binnen uw organisatie aanwezig. Wij zijn slechts voorbijganger; een leverancier van kennis, sturing en begeleiding. Onze taak is een andere, verfrissende manier van denken te introduceren, kennis en inzichten aan te reiken en enthousiasme en betrokkenheid te creëren zodat we samen oplossingen realiseren. Geen poeha bovendien. Geen eindeloze trajecten, maar strakke deadlines.

Wij ondersteunen u bij het realiseren van resultaten. Organiseren op basis van co-creatie. Als enige werkbare benadering om tot resultaat voor de lange termijn te komen.