Met Open Organiseren proberen
       we los te komen van de beperkingen 
   die de organisatie-inrichting ons dicteert.

Open Organiseren is het organiseren over de grenzen heen.


"Open Organiseren" is het organiseren over de grenzen heen. Over de grenzen van de organisatie, van de afdeling of die van het kantoor. In verbinding met de omgeving. Focus op de klant. En tegelijkertijd effectiever (samen)werken, ondersteund door relevante informatie en gebruik makend van de mogelijkheden van social networking.

Laten we ons concentreren op wat organisaties succesvol maakt. De samenwerkende en bevlogen professional die, met de blik op de omgeving, samen met andere bevlogen professionals werkt aan het realiseren van gewenste resultaten. Daar gaat het om. Daar gaat het Open Organiseren om.

We helpen organisaties met het Open Organiseren. Waarde-toevoegende processen, pull informatie-uitwisseling, inzet van sociale netwerkstructuren, het nieuwe werken, en in verbinding met de belanghebbenden.
kaizen lean hnw het nieuwe werken sqeme open organiseren  verbinden verbeteren