google-apps


 "Met de flexibele oplossingen van
                               Google Apps is de medewerker      
in control"

In onze projecten staan de medewerker en het organiseren van werk en samenwerking centraal. Volgens onze visie mag techniek geen belemmering zijn voor verandering. Automatisering dient ten goede te komen aan de flexibiliteit en effectiviteit van het werken in de organisatie.

De Software as a Service toepassingen van Google Apps sluiten naadloos aan bij onze kijk op organisaties en organiseren. Deze oplossingen zijn geschikt voor toepassing in organisaties van praktisch elke omvang. Voor startende en kleinere organisaties, is het een zeer goed betaalbare optie, die vrijwel geen aanvangsinvesteringen kent. Voor grotere organisaties biedt het de mogelijkheid om een infrastructuur voor samenwerking op te zetten, die geen invloed hoeft te hebben op de bestaande IT omgeving.


Met Google Apps hebben wij de mogelijkheid om in onze projecten niet alleen op de organisatie van het samenwerken in te gaan, maar ook de benodigde IT voorzieningen op te zetten. Dit gebeurt in co-creatie met de medewerkers, die zowel de organisatiestructuur als de benodigde IT voorzieningen grotendeels zelf kunnen realiseren en onderhouden.

Download hier onze factsheet van Google Apps. Kijk voor meer informatie over de dienstverlening van Q-TIPS verder op de site, of neem contact met ons op om u verder te laten informeren.