aanpak‎ > ‎

open standaarden


De procesarchitectuur beperkt zich niet alleen tot uw organisatie, maar is verweven met die van externe organisatieonderdelen, klanten en leveranciers. Zij geeft inzicht in hoe processen in elkaar grijpen en vormt de basis voor het definiëren van resultaten.

Onmisbaar in de procesarchitectuur zijn de open standaarden, waarmee de communicatie van informatie wordt losgekoppeld van de software om die informatie te verwerken. Het definiëren van de informatieoverdracht en het samenwerken staan centraal.Open standaarden vormen de ‘taal’ die het organogram overstijgt, het netwerkdenken stimuleert, begrip kweekt en de interactie bevordert. Q-TIPS leert u die ‘taal’ spreken en overdragen.